Sjåføren ble skadd i foten og måtte til sjukehus. Han klarte å rømme fra to hettekledde ranerne som var bevæpnet med skytevåpen, ifølge nettstedet Salmon