– Det anslås at vi er 9,7 milliarder mennesker på jorda i 2050. Å brødfø dem på en god måte er en av de