Selskapene blir målt etter ni parameter. I sum er Marine Harvest på topp, fulgt av Lerøy