– Det er mye, mye bedre enn alternativet (grunnrenteskatt), og i tråd med det de fleste i industrien har lobbet for. Så spørs det om kommunene er fornøyd med at de kun får 25 prosent av pengene fra salget av nye konsesjoner, sier Kolbjørn Giskeødegård til IntraFish. Han er senioranalytiker i meglerhuset Nordea Markets.

Han mener at oppdrettsindustrien «definitivt kan leve godt med en avgift på 40 øre kiloen».

– Så vil det naturligvis bite mye kraftigere om en har et resultat på 5 kroner kiloen enn om det er 20 kroner kiloen.

Langt frem til første betaling

Giskeødegård merker seg også at avgiften er foreslått innført fra 2021.

– Dermed skal den faktiske betalingen ikke skje før engang i 2022, så det er lenge til det får en likviditetseffekt. Innen den tid er forhåpentlig alle korona-effekter borte, sier han.

ABG: Litt mindre skatt enn ventet

Meglerhuset ABG Sundal Collier skriver i en oppdatering at den foreslåtte skatten er omtrent som ventet. Faktisk hadde de lagt til grunn et nivå på 50 øre kiloen i sine modeller.

– Selv om regjeringen tidligere tydelig hadde motsatt seg den foreslåtte grunnrenteskatten tidligere, vil dagens forslag ytterligere ta ned risikoen for et worse case-scenario med grunnrenteskatt. Markedet anså trolig det som lite trolig, skriver meglerhuset i en oppdatering.

Ved en normalisert inntjening mener meglerhuset at norske lakseoppdrettere får rundt 2 prosent svakere nettoresultat av den foreslåtte arealavgiften.

Carnegie ventet 35 øre

– 40 øre pr kilo produksjonskostnad tilsvarer rundt ett prosentpoeng høyere skattenivå gitt dagens produksjonskostnad på rundt 40 kroner pr kilo. Da vi allerede har reflektert en produksjonskostnad for 2021 på 35 øre pr kilo forventes skatteestimatene å bli hevet marginalt, som gir marginalt lavere forventning til selskapenes driftsresultat, sier sjømatanalytiker Lars Konrad Johnsen i Carnegie til TDN Direkt.

Johnsen sier at dette reduserer risikoen i aksjene som er påvirket, og at nyheten derfor er positiv for norske oppdrettere.

Negativt for utenlandske

For Bakkafrost og andre selskaper med en stor andel av produksjonen utenlands er nyheten marginalt negativ. Dette fordi investorer har vært villig til å betale en premie for å unngå eksponering mot norske oppdretterne grunnet skattedebatten, mener Johnsen.

Pareto Securities hadde ventet en produksjonsavgift fra 2022 på fem prosent, og mener dagens forslag er betydelig bedre for oppdrettsnæringen enn den foreslåtte grunnrenteskatten.

«Vi kommer tilbake med oppdateringer på selskapsnivå, men sammenlignet med nåværende estimater vil dette være litt positivt for selskaper med høy andel av virksomheten i Norge, som Norway Royal Salmon, Salmar, NTS og Lerøy Seafood, men også Mowi og Grieg Seafood», skriver analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen.

Saken ble oppdatert klokken 10:40

Oslo Børs har nylig fått Euronext som nye eiere, og pyntet tidligere i vår børsbygningen deretter. Foto: Anders Hannemose Furuset