DN/IF Retter: I overskriften og ingressen torsdag skrev vi at aksjene forsvant fra VPS-kontoen til kjøper. Kristine Bastøe ved Euronext Securities skriver i en epost at feilen ikke var at aksjene forsvant, men at de aldri ble levert fra selger. - I slike tilfeller hvor oppgjøret ikke er mulig å gjennomføre, løses dette som regel med tilbakebetaling av kjøpesummen til kjøperen i etterkant. Dette håndteres av de involverte bankene eller verdipapirforetakene, skriver Bastøe.

--

Det Gustav Witzøe-kontrollerte oppdrettsselskapet Salmar lyktes i fjor med å få kontroll over lakseselskapet NTS i Rørvik. Det skjedde etter en intens maktkamp mellom Helge Gåsø og hans allierte på den ene siden, og ulike familier fra Rørvik på den andre siden.

Hans Martin Storø var mannen som skiftet side rett før en ekstraordinær generalforsamling, og gjorde at Rørvik-siden en periode mistet flertallet. Storø hadde kun en veldig liten aksjepost selv, men i egenskap av forvalter av selskapet Guntvedt Holding kontrollerte han NTS-aksjer for over 100 millioner kroner. Det er dette selskapet som kjøpte 10.000 NTS-aksjer tirsdag 3. januar, under en time før Børsen stengte på det som skulle være siste handelsdag i NTS-aksjen.

Salmar hadde over 90 prosent av aksjene, og skulle tvangsinnløse resten av aksjene.

– Da aksjeposten vår på 1.336.205 NTS-aksjer skulle bli tvangsinnløst, manglet det oppgjør for 10.000 aksjer. Etter at de andre aksjene var tvangsinnløst, sto det igjen 10.000 NTS-aksjer på kontoen. Onsdag morgen forsvant de aksjene imidlertid fra kontoen. Aksjene er kjøpt og betalt, sier Storø.

Storø sier at han hadde hatt forståelse dersom dette var en teknisk feil som gjorde at beløpet for de 10.000 aksjene kjapt ble betalt tilbake.

– Men tvert imot – de står på sitt. Salmars advokater i Bahr har skrevet til Oslo Børs at vi må kontakte selger, og ordne opp selv. Kontakte selger? Vi aner ikke hvem som eide aksjene, de ble kjøpt via nettløsningen til DNB, sier Storø.

DN/IntraFish har sett brevene, sluttsedler og kontoutskrift som bekrefter det Storø sier.

– Helt uakseptabelt

Storø mener at de har havnet i en helt uakseptabel situasjon.

– Vi er eiere av aksjene straks sluttseddelen er utstedt. Det er en stor systemsvikt at tvangsinnløsningen ble gjennomført slik den gjorde.

I helgen var Storø i kontakt med NTS, som formidlet informasjon videre til Salmar, uten at det løste saken. Han valgte derfor å skynde seg å klage saken inn til Oslo Børs, før aksjen formelt ble strøket.

I klagen til Oslo Børs mener Guntvedt Holding og Hans Martin Storø at en ekstraordinær generalforsamling i NTS forrige uke ikke var lovlig avholdt, blant annet fordi Guntvedt Holding da eide 10.000 aksjer, og ikke var innkalt.

Oslo Børs valgte mandag å utsette strykningen av NTS inntil videre.

Bahr-regning på 41.850 kroner

Storø mener at Salmar ikke tar ansvar i saken. Salmar mener på sin side at alt er gjort riktig.

I brev til Oslo Børs skriver Salmars advokater i Bahr at Guntvedt Holding lett kunne ha ordnet opp i saken ved å henvende seg til NTS, Salmar eller DNB.

Bahr skriver at Salmar kjøpte 100 prosent av utestående NTS-aksjer 3. januar klokken 16:45. Arctic Securities var rådgiver for Salmar. Bahr tror at de 10.000 aksjene som Guntvedt Holding kjøpt kort tid før dette kanskje aldri ble levert fra selger.

– Dette er i tilfelle et forhold mellom Guntvedt/selger og Guntvedts megler, heter det i et brev fra Bahr.

Dersom Salmar vinner frem, må Guntvedt Holding betale Salmars saksomkostninger, mener Bahr. Regningen for 7,5 timers advokatarbeid fra Bahr side er på 41.850 kroner, tilsvarende 5.580 kroner timen.

– At Salmar ikke ordner opp, og attpåtil mener at vi skal betale deres saksomkostninger, er frekkhetens nådegave, sier Storø.

Hans Martin Storø er en av formynderne for en laksearving tidlig i tenårene. Foto: Robert Nedrejord

15 år gammel jente

Guntvedt Holding er tuftet på aksjer fra Lund Fiskeoppdrett, et selskap som fiskeoppdretter Gunnar Guntvedt i sin tid solgt til Salmonor som senere ble en del av NTS. Det er Guntvedts 15 år gamle datter som eier selskapet, og Storø er en av hennes formyndere.

Han er villig til å kjempe videre mot Salmar.

– Vi kjøpte de aksjene i markedet til kurs 77 kroner, noe som er over innløsningskursen på 75,5 kroner. Det er fordi vi kommer til å kreve skjønn. Etter vårt syn er prisen Salmar betaler for NTS-aksjene altfor lave, sier han. E24 har også omtalt planen.

Investorkontakt Håkon Husby i Salmar sier selskapet «har fulgt alle lover og regler i denne saken».

– Saken om strykning er klaget inn til Oslo Børs, så får en vente på svar derfra, sier han.

Oslo Børs: Ser på klagen

Pressetalsperson Cathrine Lorvik Seglum ved Oslo Børs sier at de nå har klagen fra Storø under behandling. Klagen går på vedtaket om styrking av NTS-aksjen, ikke oppgjør for aksjene.

– Dersom den blir avslått, vil den gå videre til Børsklagenemden, sier hun.

Seglum sier at betalingen for de 10.000 aksjene ikke er Oslo Børs sitt ansvar.

– Det er VPS og bankene sitt ansvarsområde, sier Seglum.

VPS er et søsterselskap av Oslo Børs, men Seglum kan ikke svare på dets vegne.

Nyttårstilbud: 8 uker for 80 kroner
Hold deg oppdatert med Intrafish.no i 2023! Tilbudet varer ut januar.

DNB: Vanlig å håndtere etterpå

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB har fått forelagt Storø sin kritikk. I en epost skriver hun at banken ikke kan kommentere enkelttransaksjoner.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det er vanlig praksis i tilfeller med leveranseproblemer i forbindelse med aksjeoppgjør eller for eksempel tvangsinnløsning, at det håndteres med et etterfølgende cash-oppgjør mellom partene, skriver hun.

Lewin har ikke svart på om det Storø har opplevd noe som ofte kan skje ved oppkjøp eller tvangsinnløsninger.