DN/IF Retter: I overskriften og ingressen torsdag skrev vi at aksjene forsvant fra VPS-kontoen til kjøper. Kristine Bastøe ved Euronext Securities skriver i en epost at feilen ikke var at aksjene forsvant, men at de aldri ble levert fra selger. - I slike tilfeller hvor oppgjøret ikke er mulig å gjennomføre, løses dette som regel med tilbakebetaling av kjøpesummen til kjøperen i etterkant. Dette håndteres av de involverte bankene eller verdipapirforetakene, skriver Bastøe.

--

Det Gustav Witzøe-kontrollerte oppdrettsselskapet Salmar lyktes i fjor med å få kontroll over lakseselskapet NTS i Rørvik.