I fjor ble det registrert 52,1 millioner dødfisktilfeller i norsk oppdrettsnæring.

– Et selskap som for eksempel hadde produsert 50 millioner laks i året ville vært blant Norges største produsenter, sier Kjetil Hestad i Sjømatbedriftene.

Dødelighetstallet fremkommer i den ferske fiskehelserapporten som ble lagt frem forrige uke. Til IntraFish opplyser Veterinærinstituttet, som står bak rapporten, at det ikke foreligger eksakte tall hva dødeligheten koster næringen,.

Et grovt regnestykke utført av Nofima-forsker Audun Iversen viser at summene kan være fem-seks milliarder kroner. Han presiserer at regnestykket er et grovt overslag, og at de ikke har utført spesifikke undersøkelser av dødfiskkostnaden de siste årene.

Snittvekten på dødfisk økte

– Før så man at mye av dødeligheten kom i sammenheng med utsett, men det har endret seg de siste 7–8 årene, med mer av dødeligheten knyttet til behandling av større fisk. Dermed har også snittvekten på dødfisk økt fra 7–800 gram til kanskje 1,8 kilo. Når dødeligheten for stor fisk øker blir det veldig dyrt, sier han.

Audun Iversen ved Nofima anslår at laksedødeligheten kan koste noe mellom fem og seks milliarder kroner i året. Foto: Audun Iversen

Iversen forteller at han i sitt regnestykke tar utgangspunkt i at dødfisken i snitt veier mellom 1,5-2 kilo, samt at produksjonskostnaden ligger på 40 kroner kiloen.

– Men når man regner produksjonskostnad per kilo for mindre fisk må man regne litt høyere kostnad, ettersom det blir færre kilo å fordele de faste kostnadene på. Om man så tar utgangspunkt i 50–60 kroner per kilo, ender man på en sum som ligger på fem-seks milliarder kroner. Men dette er ikke noe vi i Nofima har regnet eksakt på, sier han.

Komplisert regnestykke

Forskeren forteller at et eksakt regnestykke er komplisert å gjennomføre.

– Produksjonskostnaden per kilo er høyere jo mindre fisken er, både på grunn av stykkprisen på smolt og at mye jo er faste kostnader. Og det er viktig for et lavt kostnadsnivå å få med den siste delen av tilveksten. Bare de siste to månedene vil laksen nærmest doble vekten, slik at faste kostnader per slaktet kilo halveres.

Kjetil Hestad i Sjømatbedriftene har tidligere uttalt til IntraFish at dødeligheten medfører en enorm kostnad for næringen.

– Jeg kan godt tenke meg at beløpet vil være noe i den størrelsen, sier han om Iversens regnestykke.

Han mener næringen må jobbe for å få ned dødeligheten.

– Det medfører en enorm kostnad for næringen når mer enn 50 millioner individ dør før de etter planen skal slaktes, sier han.

________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra sjømatnæringen? Prøv oss for 1 krone den første måneden