Norsk lakseeksport til Kina har hatt jevn oppgang de siste ukene, og