På same tid i fjor var eksporten av laks omrekna til rund vekt på 962.116 tonn, medan den i 2016