– Kolmule er den viktigste arten i fiskemel som brukes i fôr til laks i Norge i dag. Kolmule utgjør 37 prosent av de marine ingrediensene Cargill bruker i fôr i Norge, sier Lindsay