– Det ligger utallige timer med hardt arbeid bak disse resultatene, så jeg ønsker å rette en stor takk til alle mine 11.500 kolleger som har gjort dette mulig, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim i børsmeldingen fra selskapet onsdag morgen.

Som Mowi meldte 16. januar, ble operasjonelt driftsresultat på 239 millioner euro (cirka 2,6 milliarder kroner) i fjerde kvartal, opp fra 146 millioner euro samme kvartal året før.

Laksegiganten produserer laks i seks ulike land, og har foredling i enda flere. Størst er produksjonen i Norge, hvor selskapet i fjerde kvartal slaktet 87.000 tonn laks, av et totalt volum på 130.500 tonn.

Totalt produserte Mowi 464.000 tonn laks i 2022, 4 000 tonn over det som ble estimert for et år siden. 294.000 av totaltmengden ble produsert i Norge, og det er rekord for selskapet.

Det var også i Norge det hadde best lønnsomhet, med et driftsresultat på rundt 2,3 euro eller rundt 25 kroner per kilo laks.

– Det er svært gledelig å se framgangen vi har hatt i Norge de siste årene. Godt arbeid over tid har ført Mowi opp blant de beste på konsesjonsutnyttelse og produksjonseffektivitet i næringen, sier Vindheim i børsmeldingen i forbindelse med dagens presentasjon av kvartalstallene.

Mowi
  • Er med god margin både Norges og verdens største lakseprodusent med produksjon blant annet i Norge, Skottland, Chile, Canada og Færøyene. Hovedkontor i Bergen. Selskapet het tidligere Marine Harvest.
  • John Fredriksen og familien er hovedeier med 14,4 prosent, mens Folketrygdfondet har drøyt åtte prosent
  • Børsnotert i Oslo, med en markedsverdi på rundt 100 milliarder kroner.
  • Har rundt 15.000 ansatte fordelt på 25 land.

Usikkerhet rundt skatt

Det er nettopp i Norge at det fra 1. januar ilegges en grunnrenteskatt på den delen av lakseproduksjon som foregår i sjø. De seneste ukene har det vært spekulasjoner om hvorvidt nivået på skatten kan bli nedjustert fra foreslåtte 40 prosent.

Fasit kommer trolig ikke før en gang i vår, etter at saken er vedtatt i Stortinget. Det er ventet at regjeringen vil komme med sitt endelige forslag i løpet av mars.

Mowi er blant de mange som har uttalt seg negativt til skatteforslaget.

– Skatteforslaget bærer preg av hastverksarbeid, og har så store mangler og så negative konsekvenser, at det eneste forsvarlige er å utsette innføringen. Ellers kan vi skyte en hvit pinn etter mangedoblingen av fremtidige skatteinntekter som planlagt vekst vil gi, skrev selskapet i sitt høringssvar som totalt er på 25 sider.

Også i dagens børsmelding adresserer konsernsjef Ivan Vindheim grunnrenteskatten:

– Regjeringens forslag om å innføre et samlet skattetrykk på 62 % på norsk havbruksnæring, eller om lag 80 % med formuesskatt, vil sparke beina under fremtidsutsiktene for Kyst-Norges viktigste næring. Havbruksnæringen sysselsetter i dag 60.000 mennesker langs kysten, og til syvende og sist er det dem, samt fremtidige arbeidsplasser, dette vil gå ut over. Jeg håper derfor inderlig at regjeringen og Stortinget vil lytte til næringen og kystkommunene, og velger et annet skattenivå og en mindre skadelig modell for skattlegging av den norske havbruksnæringen, uttaler Vindheim i meldingen.

Mowi og andre lakseselskapene valgte før jul å restrukturere konsernet, slik at matfisktillatelsene ble lagt i egne aksjeselskaper som følge av de nye skattereglene.

Kjøpte selskap

Blant de andre hendelsene for Mowi i fjerde kvartal var at selskapet fullførte kjøpet av en kontrollerende aksjepost i det børsnoterte selskapet Arctic Fish. Prisen var rundt 1,9 milliarder kroner.

Arctic Fish driver lakseproduksjon på Island. Det var tidligere kontrollert av Norway Royal Salmon (NRS), og fulgte dermed med på kjøpet da Salmar ble slått sammen med NRS.

Salmar kontrollerer allerede et stort lakseselskap på Island, og måtte derfor selge aksjeposten i Arctic Fish for å få godkjent sammenslåingen med Norway Royal Salmon av konkurransemyndighetene.

Slaktevolum

Mowi rapporterer ellers at et forventet slaktevolum for 2023 (som inkluderer nylig kjøpte Arctic Fish), er det høyeste noensinne for selskapet på 484.000 tonn, og betyr at selskapet har vokst 109.000 tonn de siste fem årene.

– Vi er veldig fornøyde med at vi fikk godkjent kjøpet av 51 % av aksjene i det islandske havbruksselskapet Arctic Fish rett før årsskiftet. Island er det syvende oppdrettslandet til Mowi og komplementerer vårt geografiske fotavtrykk. Vi ser frem til å videreutvikle selskapet sammen med de andre eierne, uttaler Vindheim videre i meldingen.

Videreforedling

Mowis videreforedlingsvirksomhe, Mowi Consumer Products, hadde også et sterkt kvartal og godt år med både operasjonelle og finansielle rekorder:

– Et årlig operasjonelt driftsresultat på 112 millioner euro og produktvolum på 229.000 tonn er svært imponerende. Vi kommer til å styrke vår satsing nedstrøms i årene som kommer, og særlig arbeidet med vår globale merkevare er viktig for utviklingen av det globale laksemarkedet, slår konsernsjefen fast i meldingen.