Tykk røyk fra den heftige brannen drev inn over husene, og innbyggerne