Kina har lenge vært en våt drøm for den norske laksenæringen. Med en befolkning på 1,4 milliarder mennesker, og en stor og voksende middelklasse, er mulighetene enorme. Om bare alle spiste ett laksemåltid per år …

Tall fra Kontali Analyse, som forrige uke ble presentert blant annet av Mowi og Lerøy Seafood Group, viser at fjerde kvartal ble svært krevende for lakseeksport til Midtens rike.

– Det skyldes blant annet følgeeffekter fra i sommer, da det var frykt for at emballasje fra importert mat kunne spre koronavirus, sier Ragnar Nystøyl til IntraFish. Han er analysesjef i Kontali Analyse.

Nystøyl sier at alle lakseproduserende land ble rammet av nedgangen i laksekonsum i Kina.

– Og særlig Chile, hvor det i tillegg var utfordringer med logistikken.

Flere forhold bak fallet

Tross en halvering i et marked som økte med ti prosent, vil ikke sjømatutsending Victoria Braathen omtale tallene fra Kina som dramatisk. Hun mener de må sees i lys av ekstraordinære forhold i 2020.

– Totalkonsumet her er betydelig ned fra rekordåret 2019, men om en ser på utviklingen fra i høst er det svak oppgang – og så langt i 2021 ser vi en god utvikling for den norske laksen, sier hun.

Braathen sier at fallet i konsumet i Kina har flere årsaker.

– Det handler del om forholdene for import generelt, og forbrukernes preferanser rundt rå mat og importert mat.

Tidligere anbefalte landets myndigheter at en skulle unngå rå mat, grunnet smittevernhensyn.

– Husk at veldig mye av laksen her, særlig den fra Norge, selges rå. Og en langt større andel enn i andre land går til restaurantmarkedet, som fortsatt ikke er helt oppe.

Sjømatutsendingen mener at det «fortsatt er en vei å gå» til Kina er tilbake til nivåer før korona.

– Er det noe politiske forhold bak den kraftige nedgangen?

– Nei, det har vi ingen grunn til å si. Men som i mange andre steder har det vært utfordringer med logistikken som følge av pandemien, noe som også har spilt inn.

Sjømatrådet anslår at rundt 300 – 400 millioner kinesere har så høy kjøpekraft at de er potensielle laksekjøpere.

– Selv har vi fokusert innsatsen vår særlig mot de tre store byene Beijing, Shanghai og Guangzhou, sier Braaten fra en telefonlinje i Shanghai, hvor hun bor og jobber.

Norges sjømatråds sjømatutsending, Victoria Braathen, lager nigiri sushi på et arrangement i Shanghai. Foto: Norges sjømatråd

– Generell skepsis mot importert sjømat

Kinesiske Qiao Chen er markedsdirektør Asia for eksportselskapet Bravo Seafood i Florø. Hun omtaler det kinesiske laksemarkedet som ustabilt.

– Slik har det vært siden slutten av 2019, da korona kom. Siden i sommer har det vært uro om koronavirus kunne komme inn med importert sjømat. Det har skapt en generell skepsis mot importert sjømat, sier hun.

Fagmyndigheter i Norge har flere ganger avvist at koronavirus kan smitte via norsk laks eller emballasje.

Qiao i Bravo Seafood sier også at det kinesiske markedet har gått i sykler på noen uker.

– Kinesiske importører har vært avventende med å ta inn laks. Det har vært perioder hvor de omtrent ikke tok inn noe. Samtidig er det litt etterspørsel, så kan i korte perioder stige betydelig. Dermed hiver mange seg på og tar inn mer laks, og prisene faller betydelig igjen. Og sånn gjentar det seg, sier hun.

Nære markeder vokser mest

Det store bildet under koronapandemien er at laksekonsumet øker – som en følge av økt produksjon. Forenklet blir all fisken som produseres solgt, bare prisen er lav nok. Prisen har falt betydelig.

I 2020 økte verdens laksekonsum med 3,7 prosent til 2,39 millioner tonn, ifølge tall fra Kontali. Veksten var særlig sterk i fjerde kvartal, da konsumet var opp 10,0 prosent til 684.100 tonn.

I fjerde kvartal vokste konsumet i Europa med 12,8 prosent, mens Amerikas vokste 11,9 prosent. Det asiatiske markedet falt med 8,1 prosent.

Europa er fortsatt det største laksemarkedet, og det desidert viktigste for norskprodusert laks. Som følge av pandemien og et kraftig fall i internasjonale flyvninger, har Europa blitt et enda viktigere marked for norsk laks.

Ifølge nyeste månedsrapport fra Norges sjømatråd var norsk lakseeksport i januar på 110.000 tonn, hvorav 82.200 tonn gikk til EU. Det tilsvarer en andel på 74,7 prosent, opp fra 73,2 prosent samme måned i fjor.

______________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra sjømatnæringen? Prøv oss for 1 krone den første måneden