Norge har eksportert 1,8 millioner tonn sjømat til en verdi av 76,2 milliarder kroner hittil i år. Det er en nedgang i volum på sju prosent, og en verdiøkning på åtte prosent eller 5,5 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

- Alle de viktigste sjømatartene viser vekst i eksportverdien i 2019. Størst vekst har laks med en økning på tre milliarder kroner, eller seks prosent. Globalt er det fortsatt stor etterspørselsvekst etter norsk laks. Nest størst vekst er det makrell som har, med en økning på 604 millioner kroner eller 49 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. En svak norsk krone er fortsatt en viktig bidragsyter til den totale verdiøkningen, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, i en pressemelding.

Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd. Pressefoto

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) uttaler til DN Investor at han tror på ny rekord:

– Jeg har troen på at 2019 blir det første året hvor eksporten av sjømat når 100 milliarder kroner, sier Nesvik, og legger til at det er gledelig å se at sjømateksporten fortsetter å øke:

– Og særlig at arbeidet med å bedre markedsadgangen til Kina gir utslag. Samtidig er det fortsatt mye å hente i viktige vekstmarkeder som Sør-Korea, Kina og USA, sier Nesvik.

Stor volumøkning i eksporten av norsk laks

I september eksporterte Norge 203 000 tonn sjømat til en verdi av 8,7 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 18 prosent, mens verdien økte med 14 prosent eller 1,1 milliard kroner fra samme måned i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 806 000 tonn laks til en verdi av 52,3 milliarder kroner. Det er en økning i volum på seks prosent, mens verdien har økt med seks prosent eller 3,1 milliarder kroner sett mot samme periode i fjor.

Norge har eksportert 109 000 tonn laks for 6,1 milliarder kroner i september måned. Det er en volumøkning på 24 prosent, mens verdien økte med 7 prosent eller 412 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i september måned 50,08 kroner per kilo, mot 60,96 kroner samme måned i fjor. Hittil i år har Polen, Frankrike og Danmark kjøpt mest laks fra Norge.

- Det har vært en sterk volumvekst både fra Norge og andre lakseproduserende nasjoner inn i markedet. Det er den viktigste årsaken til at lakseprisen i 2019 ligger under fjorårsnivået, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Kina viser stor appetitt for norsk sjømat

Ledet an av fersk laks, som har en vekst på 92 prosent, er det positiv utvikling på tvers av sjømatkategorien til Kina. Eksporten av både makrell og kongekrabbe har mer enn doblet sin verdi sammenlignet med samme periode i fjor. Etter tredje kvartal tipper eksporten til Kina 1 milliard kroner, noe som gjør Kina til det største vekstmarkedet for norsk sjømat så langt i år.

- Dette viser styrken i og rekkevidden av sjømatsamarbeidet mellom Norge og Kina. Stadig mer norsk sjømat blir eksportert til Kina og kinesere viser stor appetitt for en bredde av norske sjømatprodukter, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Victoria Braathen. Fiskeriutsending i Kina. Foto: Norges Sjømatråd

God verdivekst for norsk sild

Hittil i år har Norge eksportert 200 000 tonn sild for 1,9 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med sju prosent eller 120 millioner kroner.

I september har Norge eksportert 16 900 tonn sild til en verdi av 223 millioner kroner. Det er en volumnedgang på seks prosent, mens verdien økte med 26 prosent eller 46 millioner kroner. Litauen, Polen og Nederland har vært de største kjøperlandene av sild hittil i år.

- Det har vært en prisvekst for de fleste sildeprodukter, som er en viktig årsak til verdiveksten for sild. Spesielt stor har prisøkningen vært for Nordsjøsild. I tillegg har det vært stor vekst i eksporten av silderogn, som følger av mangel på lodderogn, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Enda sterkere vekst for makrellen

Hittil i år har Norge eksportert 107 000 tonn makrell for 1,8 milliarder kroner. Det er en volumvekst på 14 prosent, mens verdien økte med 49 prosent eller 604 millioner kroner.

I september har Norge eksportert 10 100 tonn makrell til en verdi av 182 millioner kroner. Det er en volumvekst på 45 prosent, mens verdien økte med 75 prosent eller 78 millioner kroner. Hittil i år er det Kina, Sør-Korea og Japan som har kjøpt mest makrell.

- Forventninger om redusert fangst i 2019 førte til en økt pris allerede i fjor høst. Økt pris sammen med økt eksportvolum er årsaken til verdiveksten. Det økte eksportvolumet skyldes både økt import og økt fangst i Norge, sier Aandahl.

-- --

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fraFiskeribladet.no