– Vi tar gjelleprøver av fisken for å undersøke om den er tilbake til normalfunksjon. Det vi ser er at i merdene oppfører fisken seg helt normalt, men når vi håndterer dem ser vi at de fortsatt er påvirket, forteller daglig leder Tore Lundberg i Gratanglaks til Fiskeribladet.

– Når vi håndterer fisken og den blir stresset, bruker den raskt opp det lille oksygenet den har, forklarer han.

Selskapet har hatt store tap etter algeinvasjonen i Nordland og Sør-Troms. De mistet over 1000 tonn laks. 40 ansatte er permittert.

Forsiktig håndtering

Algearten Chrysochromulina leadbeaterii skiller nemlig ut hemolytiske forbindelser. I kontakt med gjellene fører dette til skader som kan resultere i at fisken ikke får nok oksygen og til slutt kveles.

Arten er vanlig om våren langs norskekysten, men ikke i det antallet som blomstret opp denne våren.

– Vi er veldig forsiktig med å håndtere fisken nå. Vi lar dem være i ro i merdene slik at vi ikke mister flere, forteller Lundberg.

– En kraftig smell

At de har vært nødt å permittere ansatte synes Lundberg er det verste. I en liten kommune med i overkant av 1100 innbyggere betyr arbeidsplassene, og spesielt i havbruk- og fiskerinæringen, mye.

– Samlet sett ble dette en kraftig smell for oss. Vi ønsker ikke å miste kompetent arbeidskraft, og det går hardt ut over dem som er rammet. Permitteringene er verst. Og nå gjør vi alt vi kan for å sørge for å beholde arbeidsplassene, forteller Lundberg.

40 permittert

– Det er slakteriet og kassefabrikken som er hardest rammet. Jobben som gjøres i anleggene er den samme selv om vi har færre fisk, forklarer Lundberg.

– Dette er en trist tid, så nå håper vi bare at vi så raskt som mulig kommer oss opp i vanlig produksjon.

Kjell-Arne Andersen er produksjonssjef for Astafjord slakteri. Slakteriet er eid av Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm.

– Vi har permittert opp i 40 ansatte. Det er to tredjedeler av alle ansatte, forteller Andersen til Fiskeribladet.

– Få opp biomassen

Før algene traff dem var de i overkant av femti ansatte i slakteriet.

– Den siste tiden har det vært mye fra og til. Vi har prøvd å ta inn fisk, men den har ikke vært god nok til å slakte. Derfor har vi den siste uken hatt alternativ jobb for dem som er igjen her. Vi har prøvd å skaffe jobb til de permitterte på andre slakterier, men de fleste har det samme problemet, sier Andersen.

– Det blir nok en god stund før vi starter opp igjen. Jeg vil tro vi ikke er i produksjon i slakteriet før i september. Vi må få opp biomassen, tilføyer produksjonslederen.

Lundberg informerer om at de satser på å få satt ut smolt i slutten av denne uken, men bare hvis prøvene av den resterende fisken er normalisert.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra Fiskeribladet.no