Det viser dokumenter som IntraFish har fått innsyn i.

HSMB (hjerte- og skjelettmuskelbetennelse) er en smittsom virussykdom for laks. Ifølge Veterinærinstituttet kan fisk med denne sykdommen ha store skader i hjertet uten å vise ytre sykdomstegn. Ved sykdomsutbrudd øker dødeligheten i oppdrettsanlegget.

Tap i merdene som er rammet av sykdommen varierer fra ubetydelige til rundt 20 prosent. HSMB er en av de vanligste virussykdommene i norsk laksenæring. I 2019 registrerte Veterinærinstituttet 139 tilfeller av sykdommer, men sykdommen er ikke meldepliktig, og forekomsten er trolig langt høyere.

To på rappen

Salmar-selskapet Ocean Farming har som kjent nylig hatt to rømningshendelser fra havmerden som ligger på Frohavet utenfor Frøya. Hvor mange fisk som rømte er ukjent, da opptellingen viste et plussresultat – altså at flere fisk ble slaktet ut enn satt ut. Dette skyldes trolig feilmarginer ved tellingene.

Lavere dødelighet enn normalt

Et annet dokument IntraFish har fått innsyn i, viser at Salmar hentet ut totalt 54.125 dødfisk fra Havmerden i løpet av produksjonssykelen.

Totalt satte de ut 1.155 millioner fisk. Det tilsvarer dermed en dødelighet på rundt 4,6 prosent, noe som er langt lavere enn gjennomsnittlig dødelighet i norsk oppdrettsnæring.

Nova Sea-eier Aino Olaisen startet nylig en debatt om dødelighet i norsk oppdrettsnæring, da hun i en kronikk på IntraFish skrev at «vi ikke kan leve med at 20 prosent av fisken vår dør i løpet av produksjonen».

I rapporten fra Salmar oppgis det ikke hva de rundt 54.000 fiskene døde av.