Det viser en omdømmemåling utført av analyseselskapet Kantar TNS på oppdrag fra Norges sjømatråd.

Mest negative til norsk laksenæring er østlendinger i alderen 30-44 år som spiser laks én til tre ganger i måneden. De mest positive er kystbeboere over 45 år som spiser laks én til tre ganger i uka.

- Det er trist at omdømmet for norsk laksenæring bare går ned, til tross for det blir jobbet godt for å fremme både norsk sjømat generelt og norsk laks spesielt, sier organisasjonssjef i Sjømatbedriftene, Kjetil Hestad, til IntraFish.