Fredag 18. november møtte representanter fra bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap). Der forsikret de to statsrådene at det er reelle priser som skal legges til grunn når grunnrenteskatten innføres fra 1. januar.

Møtet kom i stand etter ønske fra laksenæringen, som meldte om full stopp i kontraktsmarkedet grunnet uro rundt prisfastsettelsen av laks i skatteopplegget. Næringen fryktet å måtte skatte av høyere inntekter enn de faktisk fikk solgt fisken for.