– Selv med grunnrenteskatt kan det hende at marginen blir bedre om noen måneder. Det avhenger av lakseprisen.

Aksjeanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities sier at det er lite i de offisielle statistikkene som tilsier at lakseselskapene skynder seg å slakte ut mye mer laks før 1. januar, når grunnrenteskatten på 40 prosent skal tre i kraft.

Aktører i laksemiljøet har de siste månedene snakket om såkalt «grunnrenteskattslakting», men statistikken viser få tegn til at dette gjøres i stort omfang.