Vi ser nå at flere selskaper går sammen for å få løst et problem. Vi ser også