Den offisielle lakseprisen
  • Prisen SSB rapporterer, den offisielle lakseprisen, er etterslepene fra forrige uke.
  • Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som er blitt solgt på kontrakt.
  • Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.
  • Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,5 kroner lavere per kilo enn SSB-prisen, ifølge Marine Harvests «Salmon Farming Industry Handbook 2017».

Det er en nedgang på 10,2 prosent sammenlignet med uken før, eller 12,5 prosent lavere enn samme uke (uke 29) i fjor.

Volumet var på 17.391 tonn, noe som er ned 3,9 prosent fra uken før, og opp 3,8 prosent fra samme uke i fjor.

Eksporten av fryst laks var 160 tonn, til en snittpris på 64,54 kroner kiloen.