Eksportkvantum for fersk laks i uke 36 endte på 21.788 tonn, 16,1 prosent mer enn i uka før da volumet var 18.760 tonn. Det kommer fram av fersk statistikk fra