Midt mellom Norge og Island ligger Færøyene, et land med drøyt 50.000 innbyggere, 70.000 – 80.000 sauer og flere millioner oppdrettslaks. Med et meget begrenset hjemmemarked, går omtrent all laksen til eksport. Færøyene har tre lakseoppdrettere. Bakkafrost er desidert størst (cirka 75 prosent), mens Hiddenfjord og Mowi har henholdsvis rundt 15 og 10 prosent av produksjonen.

Bakkafrost
  • Helintegrert lakseselskap med produksjon på Færøyene og i Skottland.
  • Hovedkontoret ligger på Færøyene.
  • Har nær 2.000 ansatte, hvorav over halvparten er på Færøyene.
  • I 2022 slaktet det rundt 67.000