Overskudd før skatt i norsk laksenæring i 2019 lå på mellom 19 og 20 milliarder kroner, ifølge styreleder i Kontali