Flere norske oppdrettsaktører ble i 2019 saksøkt i et gruppesøksmål i USA hvor de ble anklaget for å ha drevet med prisfiksing i det amerikanske markedet.

Blant de saksøkte er selskaper som Mowi, Lerøy Seafood Group, Grieg Seafood, Salmar, Bremnes Seashore og flere tilknyttede datterselskaper.

Nå melder Bloomberg at den føderale dommeren Cecilia M. Altonaga i Miami tirsdag bestemte at gruppesøksmålet går videre til retten, med påstander om parallell prising, for dyre transaksjoner mellom oppdrettsselskapene og deres datterselskaper, mistenkelige møter mellom lederne, etterforskning av politimyndigheter og andre indisier.

– Dette er samme sak som har pågått siden 2019. Ukens utviklinger er prosessuelle, og angår ikke substansen i saken. Vi er ikke kjent med brudd på konkurranselovgivningen i noe land og følger opp denne saken juridisk, skriver kommunikasjonssjef i Grieg Seafood Kristina Furnes i en epost til IntraFish.

Under etterforskning

Mowis kommunikasjonssjef Ola Hjetland skriver at Mowi ikke har noen kommentar i saken utover det de har gitt tidligere.

– Det er ingenting nytt i saken utover at den går videre i systemet.

De norske selskapene har tidligere avvist anklagene i søksmålet.

Mowi er også blitt saksøkt som del av et prisfiksingssøksmål i Canada, og er under etterforskning i Europa for å medvirke til å kontrollere prisene. Justisdepartementet i USA har også åpnet en kriminaletterforskning som undersøker mulige brudd på kartellforebyggende lovgivning, der Mowi og flere andre oppdrettsselskaper er inkludert.

Gruppesøksmålet ble startet av det amerikanske sjømatselskapet Euclid Fish Company og levert inn i en domstol i Florida.

Euclid hevder i rettsdokumenter at konspirasjonen om prisfastsettingen inkluderer lakseoppdrettsselskaper som deler konkurransemessig sensitiv informasjon mellom seg og deltar i møter for å fastsette, øke, opprettholde eller stabilisere prisene.