Selskapet hans heter Andfjord. Pettersen har jobbet med prosjektet siden 2008.Han har tilgang til 200 dekar land på Kvalnes, som ligger på austsida av Andøya i Nordland, nesten på