– Som et selskap har vi lært mye av hendelsen.

Administrerende direktør Trond Håkon Schaug-Pettersen brukte mye tid av kvartalspresentasjonen tirsdag på å snakke om en amøbe som kom inn i anlegget deres i april. Det førte til at fisken utviklet en gjellesykdom, noe som igjen førte til økt dødelighet.

Den fiskegruppen som var hardest rammet hadde en dødelighet på 7,9 prosent.

Aksjekursen falt over ti prosent som følge av hendelsen. Ikke fordi hendelsen isolert sett kostet selskapet så mye, men fordi den stilte spørsmål ved hele konseptet til Salmon Evolution.