At koronaåret har bydd på utfordringar når det kjem til transport og logistikk er inga