Fredag rapporterte IntraFish om spotpriser lavt på 40-tallet for denne uken. Nivået er trolig på eller nær produksjonskost for noen av oppdretterne, og en må flere