I tillegg skal det settes opp en testfasilitet og et demonstrasjonsrom. Her vil potensielle kunder og andre interesserte kunne se teknologien Aquabyte har utviklet for automatisk lusedeteksjon, biomasseestimering og deteksjon av ulike fiskehelseparametre