- Vi er spent på tilgangen på fisk og hvor krevende det blir å få opp kvotene. Sjøen er litt kald og det kan bety noe for tilgangen. Vi skal til å dra de første teinene nå, sa Ervik Alvestad ved 12-tiden i formiddag, bare fire timer etter at startskuddet gikk for årets sesong.

Erik Alvestad i Bokn Fiske og Fangst i Bokn i Rogaland har tre fartøy i lukket gruppe og har alle i aksjon fra start. Med faste båkvoter og leveringsavtale med avtalt pris, kan Alvestad langt på vei sette opp hva fangstverdien blir til slutt.