Selskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 441 millioner kroner, ned fra 769 millioner kroner samme kvartal i