Reset Aqua, som søkte om ti, får åtte utviklingstillatelser på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Lerøy på sin side ønsket ni utviklingstillatelser til sin Pipefarm. De fikk opprinnelig én tillatelse på 450 MTB. Etter