Onsdag sendte Lerøy ut permitteringsvarsel for 339 ansatte ved fire av Lerøy konsernets bearbeidingsvirksomheter. Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Dette er stedene som blir berørt:

  • Lerøy Aurora AS, Skjervøy, 158 ansatte permitteres
  • Lerøy Midt AS, to anlegg på Hitra, 125 ansatte permitteres.
  • Lerøy Fossen AS, Osterøy, 56 ansatte permitteres.

– Dette er først og fremst en helt forferdelig situasjon for våre dyktige medarbeidere som permitteres og deres familier, men også for alle oss andre i Lerøy. Permitteringene vil dessverre også ramme våre leverandører og kunder, sier Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy, i pressemeldingen.

Permitterer fra nyttår av

Permitteringene vil gjelde fra nyttår av, opplyser leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group, Aina Valland til Intrafish.

– Vi vet allerede nå at vi ikke har fått kontrakter med kunder fra nyttår. Vi har prøvd i flere uker nå, uten å lykkes. Permitteringene skal være tidsbegrenset i utgangspunktet og de gjelder i første omgang ut mars måned. Vi vet ikke hva som skjer fremover etter det. Vi håper selvsagt vi kan trekke tilbake permitteringsvarslene også før den tid, men er helt avhengig av regjeringen.

– Hvordan reagerer de ansatte?

– De er helt fortvilet, det er helt forferdelig for dem, og helt forferdelig for alle som jobber i selskapet. Dette er en alvorlig dag. Selgerne har jobbet dag og natt i over fire uker for å prøve å få til avtaler med kunder. Men det går ikke. Og når vi ser at vi ikke har jobb til de ansatte, har vi en plikt til å varsle så snart vi vet om det. Det er det vi gjør nå.

Det er ikke unormalt med permitteringer i fra slakteri- og foredlingsbransjen på grunn av mangel på slakteklar fisk i perioder. I mars 2017 permitterte for eksempel Lerøy Midt 100 ansatte med dette som grunn. Lerøy Fossen permitterte 55 ansatte på samme tid.

– Er deler av dette permitteringer som ville ha kommet uansett?

– Lerøy har i all hovedsak hatt stabile helårige arbeidsplasser, nettopp fordi vi har hatt lange kontrakter på bearbeiding.

– Lerøy er vel den bedriften som permitterer aller minst fordi vi har så stor grad av bearbeiding og langsiktige kontrakter. Det kan være situasjoner i korte perioder som gjør at en må permittere ansatte, men at vi måtte permittere deler av de ansatte for fem år siden har ikke noe med den situasjonen vi står i nå, sier Valland.

Hun sier også at det ikke vil ha påvirkning på hvitfisk-delen, men bare for laks og ørret.

Aina Valland i Lerøy Seafood Group. Foto: Anders Furuset

Mangel på kontrakter

– Selv om vi har jobbet intenst i over en måned for å få på plass kontrakter med våre kunder så har vi ikke lykkes med det. For å bearbeide laksen må vi ha langtidskontrakter, og dette markedet er nesten helt borte etter regjeringens forslag om tredobling av skatten og modellen de bruker. Hvis vi ikke har kunder til våre bearbeidede produkter, kan vi heller ikke produsere dem, sier Beltestad.

– Jeg er sikker på at dette ikke er regjeringens intensjon, men det er i aller høyeste grad konsekvensene av forslaget deres. Hverken vi eller våre kunder kan ta risikoen det er å måtte betale skatt på en inntekt vi muligens ikke har, påpeker Beltestad.

– Forferdelig for de ansatte

Bjarne Kristiansen, som leder samarbeidsutvalget for NNN (Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) i Lerøy, sier at dette får enda større konsekvenser enn de først fryktet.

– Det er forferdelig at det er oss ansatte i foredlingsindustrien som skal rammes av regjeringens skatteforslag. Det er for meg helt tydelig at Vedum og Støres forslag er svært dårlig forberedt og lite gjennomtenkt. Det er bare en måte å rette opp i dette på, og det er å utsette innføring til tidligst 1.1.2024, etter høringen og etter at Stortinget har gjort sitt vedtak våren 2023. Da kan vi forhåpentligvis få et bredt forlik som sikrer havbruket rammevilkår og et skatteopplegg som hverken raserer næringa, kystdistriktene eller våre ansatte, påpeker Kristiansen i samme pressemelding fra selskapet.

Kristiansen utdyper frustrasjonen og rekasjonen blant de ansatte i egen sak her

Ordfører: Tilsvarer 16.000 permitteringer i Oslo

Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) mener at permitteringsvarslet fra Lerøy er en «svært, svært beklagelig effekt av forslaget til en statlig grunnrenteskatt».

- Og det er stikk i strid med alle fagre løfter og uttalte målsettinger om å satse på økt innenlands bearbeiding, og dermed skape mer sysselsetting og innlands verdiskaping, skriver Haugen i en kommentar.

Han mener at en må på antallet relativt til folketallet for å forstå hvor stor effekt det kan gi på Hitra.

- Hvis de 125 som mottar permisjonsvarsel her på Hitra blir omregnet til målestokk Oslo som har 130 ganger flere innbyggere, så betyr det over 16.000 permitterte. Ville en slik julegave da gått upåaktet hen av regjering og storting? Nei, man hadde umiddelbart reversert eller endret forslag som gir slike konsekvenser, skriver Haugen.

Ordføreren ber regjeringen ta konsekvensene på alvor, og endre innretningen med såkalt normpris som grunnlag for den foreslåtte skatten.

Hitra-ordfører Haugen er også styreleder i Nettverk- for fjord- og kystkommuner, en allianse av rundt 70 kystkommuner som nylig var i Oslo og diskuterte nettopp grunnrenteskatten. Tross mange ordførere fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, går de hardt ut mot regjeringens forslag.