Lerøy-konsernet slaktet 44.227 tonn laks og ørret i tredje kvartal, ned fra 45.983 tonn samme kvartal i fjor. Driftsresultatet per kilo ble 7,0