I november 2015 anmeldte Mattilsynet selskapet for påståtte grove brudd på dyrevelferdsloven. Dette skjedde etter selskapet hadde høye