Rømmingen fra Lerøy Midts lokalitet Omsøyholman for et par uker siden, viser seg å være av mye mindre omfang enn først meldt. Det