Mens Lerøy hadde lang erfaring med sporbarhet for laks, hadde Carrefour gjort det samme for