Selskapet Powerzeek har saksøkt Mowi Feed og Mowi Scotland. Saken dreier seg om vederlag for meglertjenester og krav om erstatning for kontraktsbrudd.

Det bergensbaserte selskapet Powerzeek er et start-up som har utviklet en digital energiplattform for transportbransjen. Den skal gi brukere tilgang til prisalgoritmer på renere drivstoff, samt mulighet til å kjøpe og selge slike energiformer gjennom en egen markedsplass-modul.

Målet er å gjøre det enklere å finne, kjøpe og bruke renere transportenergi, som flytende naturgass (lng) og metanol.

Saken skal opp i Hordaland i februar neste år og det er satt av en uke til behandling av rettstvisten.