Arbeidstilsynet har i lagt leverandørselskapet Abyss 200.000 kroner i overtredelsesgebyr for brudd på arbeidsmiljøloven.

Det var under et uanmeldt tilsyn i mai i fjor i Kristiansund at bruddene ble oppdaget.

Det var et av Abyss sine dykketeam som drev med jernbinding under vann ved en kai i sentrum av Kristiansund.

Regelverket sier at det ved arbeidsdykking skal være en beredskapsdykker plassert på overflaten, ferdig dresset med masken av og klar til å gå i vannet så snart som mulig og senest innen ett minutt.