MMC First Process skal levere fire ventemerder på land til Australis Seafoods i Chile.

- Ventemerderene gjør at produsenten har kontroll på vannkvalitet og temperatur i tillegg til at fisken flyter stressfritt med strømmen ut av ventetankene og er i svært god kondisjon når den kommer inn i bløggesystemet, sier daglig leder Petter Leon Fauske i MMC First Process i en pressemelding.

Australis Seafoods bygger en ny fabrikk sør i Chile der miljøkravene er store, og de får ikke lov å legge ut ventemerder i sjøen.

I ventemerdene på land blir kaldt og friskt vann hentet fra dypet, det blir tilsatt oksygen, CO2 blir fjernet og avløpsvannet blir renset.

I tillegg til selve ventemerdene med utstyr leverer MMC First Process en kontrollstasjon som kan fjernstyres og vedlikeholdes fra MMC First Process i Norge.

Petter Leon Fauske sier kontrakten med Australis Seafoods er et gjennombrudd for MMC First Process når det gjelder landbaserte leveranser til oppdrettsnæringen.

Leveransene rundt systemet har en verdi på rundt 150 millioner kroner.