«Vi klarte det», sier konserndirektøren i sin spalte om høydepunktene fra 2015 i årsrapporten som nå foreligger etter