– Det er litt tilfeldig at nyheten kom akkurat i dag. Vi har hatt dialog med Berg-Hansen-familien over lang tid, sier Bjørnar André Ulstein i Bewi Invest.

Selskapet han leder kjøper nå 44 prosent av Sinkaberg Hansen, et lakseselskap med hovedkontor i Rørvik og produksjon flere steder i Trøndelag og Nordland. Prisen for aksjeposten er 2,2 milliarder kroner, noe som verdsetter hele selskapet til fem milliarder kroner.

Det er betydelig lavere enn det grove anslaget på ni–ti milliarder kroner som daværende analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities kom med i april i fjor. Da ble det første gang offentlig kjent at Berg-Hansen-familien hadde satt i gang en prosess for et mulig salg av aksjepostene.

Fire søsken selger

Det er fire søsken i familien Berg-Hansen som selger aksjeposten. En av dem er tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Sammen med sine barn eier hun 11 prosent av selskapet, en aksjepost de nå får rundt 550 millioner kroner for.

SinkabergHansen
  • Et av Norges største private lakseselskap med en årlig produksjon på rundt 35.000 tonn laks per år.
  • Har hovedkontor og slakteri i Rørvik, helt nord i Trøndelag, og produksjon i sjø i flere kommuner i regionen.
  • Rundt 275 ansatte, aktivitet i hele verdikjeden fra settefisk til slakteri.
  • Omsatte i 2022 for 3,5 milliarder kroner, og tjente nær 800 millioner kroner brutto (ebitda)
  • Sinkaberg-familien eier 56 prosent av selskapet, mens Bewi Invest eier 44 prosent

Lisbeth Berg-Hansen har ikke besvart DNs henvendelse onsdag. Hennes bror Hallbjørn Berg-Hansen er sitert på følgende i en pressemelding fra Bewi Invest:

– Det er ingen hemmelighet at vi opplever de regulatoriske rammevilkårene for næringsvirksomhet som vår som stadig mer utfordrende. Vi legger heller ikke skjul på at en betydelig skjerpet skattlegging av verdiskaping som den vår bedrift står for, har vært utløsende for vår beslutning om å selge, sier Hallbjørn Berg-Hansen i meldingen.

Bewi Invest
  • Investeringsselskap som kontrolleres av Bekken-familien på Frøya
  • Er største eier i det børsnoterte industriselskapet Bewi samt det børsnoterte eiendomsselskapet KMC Properties
  • Eier også noen mindre og unoterte selskaper
  • Har ambisjoner om å søke om børsnotering i løpet av tolv måneder

Over halvparten av oppgjøret skjer i aksjer i Bewi Invest, hvor Berg-Hansen-familien dermed blir medeier.

Børsplaner

Bewi Invest kontrolleres av Bekken-familien fra Frøya. Grunnlaget for deres formue ble skapt da svogerne Svenn Bekken og Gustav Witzøe grunnla en fiskekassefabrikk, for å forsyne lokale sjømataktører. Witzøe solgte seg etter hvert ut, og satser på lakseoppdrett, mens Bekken kjøpte stadig flere fabrikker.

I dag er Bewi Invest største eier i emballasje- og bygningsmaterialprodusenten Bewi. Dette selskapet er børsnotert i Oslo, hvor det prises til 7,5 milliarder kroner. Bewi Invest er også største eier det børsnoterte eiendomsselskapet KMC Properties.

Nå planlegges også en børsnotering av Bewi Invest.

– I første omgang gjør vi en kapitalinnhenting på 500-700 millioner kroner for å finansiere kontantoppgjøret. Deretter planlegger vi å søke om børsnotering i Oslo i løpet av tolv måneder, sier Ulstein i Bewi Invest.

500 millioner kroner i den planlagte emisjonen er forhåndstegnet fra nye og eksisterende eiere. Ulstein ønsker ikke å navngi disse.