Inntektene i 2018 enda på 211,5 millionar kroner, ned frå 268,7 millionar kroner i rekordåret 2017. Driftsresultatet fall frå 111,7 millionar kroner til 80 millionar kroner. Øyfisk har fire konsesjonar og seks lokalitetar. Slaktinga skjer