Også i fiskerinæringa blir aktørene færre og større, slik det har skjedd innen andre deler av