Oppdrettselskapet var blant dem som ble hardt rammet av algeangrepene i 2019, noe som naturligvis ikke påvirket 2018-tallene. Fasiten for 2018, som onsdag ble offentliggjort i Foretaksregisteret,