TO LO-FORBUND I HAVBRUK
  • Fellesforbundet er største forbund i privat sektor i LO, som er Norges største sammenslutning av fagorganiserte arbeidstakere
  • Fellesforbundet har 163.000 medlemmer. De fleste av medlemmene jobber i bransjer som bygg og anlegg, industri og transport
  • Fellesforbundet organiserer rundt 2.200 røktere (folk som jobber på mærkanten) og ansatte på settefiskanlegg. De utgjør rundt 51 av de ansatte i dette segmentet
  • De ansatte på lakseslakteriene og i foredlingsindustrien er organisert i et annet LO-forbund: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddel- arbeiderforbund (NNN)
  • Tariffområdet fiskeindustri-overenskomsten omfatter nesten 5.600