- Vi produserer i sjø, det er riktig, men alt det er andre som utgjør havbruket