NNNs forbundsleder Anne Berit Aker Hansen er skeptisk til at havbruksnæringa blir pålagt en ny skatt på grunnrente. - Jeg