Det sier Katharina Mosseng fra lakseprodusenten Lofoten Sjøprodukter, etter nylig å ha hatt besøk av elever fra naturbrukslinja ved Vest-Lofoten videregående skole.

– Vi må vise oss frem, slik at ungdommen vil jobbe med dette i fremtiden, og dermed bygge samfunn og trygge arbeidsplasser. Dette gjelder ikke bare oppdrett av laks, men også for fiskeri, sier hun.

Katharina Mosseng (til høyre) med Maria Mosseng og Britt Mosseng i bakgrunnen. Foto: (Foto Trond-Erlend Willassen)

Visningssenter

Den lille familieeide lakselakseprodusenten i lofotbygda Mortsund har eget visningssenter i tilknytning til anlegget sitt, hvor både turister, skoleelever og folk flest kan få et innblikk i bedriftens lakseproduksjon.

Ifølge lærer Nora Arctander Rist har de fleste av årets naturbrukselever allerede peilet seg inn mot fiskerinæringen, men det er ikke utenkelig at besøket hos den lille lakseprodusenten i Mortsund ga mersmak for noen.

– Når det gjelder framtidige yrkesplaner er det nok fortsatt fiskeri som står øverst på ønskelisten, men de fikk en mer positivt innstilling til å jobbe innen akvakultur etter besøket. Elevene fikk en bedre forståelse av at det er mange ulike arbeidsoppgaver innen oppdrett, sier Arctander Rist.

Anlegget til Lofoten Sjøprodukter ved holmen Bjørnøya ved øya Landegode utenfor Bodø. Servicebåten «Folden Akva» i arbeid. Foto: Arkivoto Mikaela Berg


Familieeid

Lofoten Sjøprodukter har drevet med oppdrett av laks siden 1980, og kan vise til solide overskudd de siste årene. Bedriften har siden starten vært eid av familien Mosseng, med gründerne Britt og Roger i spissen. Familiekonsernet styrer selv alle ledd av produksjonen, fra smolt (gjennom eierskap i Sisomar) til videreforedling og eksport.

De driver også med hvitfisk og tørrfisk, og eier blant annet fiskemottaket Napp Sjømat AS.

INNBLIKK: Naturbrukselevene ved Vest-Lofoten videregående skolen på besøk hos Lofoten Sjøprodukter og deres visningssenter i Mortsund, hvor de også fikk være med på tørrfiskvraking. Foto: Innsendt

Tørrfisktradisjon

At det også er lange tradisjoner for sistnevnte produksjon i familien Mosseng, er også grunnen til at besøkende på visningssenteret får et innblikk i det som kanskje Lofoten er aller mest kjent for, nemlig lofotfisket og tørrfisk.

– Det er for oss en glede å gi en innføring i lokal historie, samt formidle informasjon om dette produktet som er elsket av et av verdens fremste matland, nemlig Italia, sier Mosseng.

Naturbrukselevene som nylig var på besøk fikk prøve seg som tørrfiskvrakere, noe de synes var spesielt artig å få være med på.

– Spesielt lukta på «afrikafisken» har gjort inntrykk. Vraking var ikke lett, forteller Arctander Rist.

Beste markedsføring

Katharina Mosseng mener Lofoten sitter på en gullgruve av førsteklasses råvarer. Med den økende matinteressen i Norge, er dette noe produsentene i området må være bevisst, mener Mosseng.

I Mortsund har visningssenteret egen restaurant, og skoleelever og barnehager som er innom, får lage sin egen innovative rett. Naturbrukselevene fra Vest-Lofoten videregående skole hadde pasta med tørrfisk og lakseburger på menyen.

GAMMELT FAG: Elevene fikk prøve seg som tørrfiskvrakere. Foto: Innsendt

– Vi har ikke bare fokus på produksjon og tradisjon, men også på innovasjon og hvordan vi kan få så mange av disse besøkende til å verdsette og spise mer av disse sunne produktene. Vi har tro på at folks positive prat om hva de har opplevd er den beste form for markedsføring. Vi opplever at utrolig mange blir imponert over hva de ser, og at de tar dette med seg og formidler det til andre, sier Mosseng.

Hun sier dette bare er én av mange årsaker til at de tilrettelegger for besøk av ungdom. Det handler om å bidra til rekruttering, etikk, folkehelse, bærekraft, tradisjoner og sjømatkonsum.

– Laksenæringen er en ung næring, men en næring i sterk vekst. Det er en næring som har et stort spekter av interessante og varierte jobber, og det er noe vi ønsker å vise, sier Mosseng.

Elevene lager pasta med tørrfisk. Foto: Innsendt