De andre deltakerne var Jon Lilletun (KrF) og Jorhild Andreassen, rådgiver for fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. Tema var framtida til små kystsamfunn og norsk fiskerinæring.

Stoltenberg benyttet anledningen til å rette skarp kritikk mot den sittende regjering. – Da jeg satt i regjering økte vi bevilgningenene til Fiskeriforskning i Tromsø i ganske kraftig. Dette har den sittende regjering kuttet i, sier Stoltenberg til Nordlys.

– Vi vil satse betydelig på forskning innenfor fiskerinæringa. Dette er noe av det beste vi kan satse penger på.